ASP_blog

Temat: Zderzenia kul
" />Mam problem z rozwiązaniem tych zadań, bede wdzieczny za odpowiedzi

1. Dwie kule zawieszone na równoległych niciach tej samej długości stykają się. Kula o masie m1 = 0,2 kg zostaje odchylona od pionu tak, że jej środek ciężkości wznosi się o h0 = 4,5 cm do góry, a następnie puszczona swobodnie. Na jaką wysokość wzniosą się kule po zderzeniu doskonale niesprężystym, jeśli masa drugiej kuli wynosi m2 = 0,5 kg?

2. Kulka o masie m1 = 1 g poruszająca się z prędkością v = 10 m/s zderza się centralnie i sprężyście z nieruchomą kulą o masie m2 = 30 g. Jaką część energii kinetycznej przekazała kulka o mniejszej masie drugiej kuli?

3. W równię pochyłą o masie m1 = 0,28 kg uderza kula o masie m2 = 0,12 kg i odbija się pionowo do góry. Na jaką wysokość h wzniesie się kula po zderzeniu, jeżeli równia odskakuje z prędkością v = 1,25 m/s? Tarcie można zaniedbać, a zderzenie jest sprężyste.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=47647Temat: Obliczyć strate energii itp
" />mam problem z zadaniami które dostałem do policzenia. Z 14nastu mam problem z czterema z nich. oto one:

1.Równia pochyła o nachyleniu alpha i współczynniku tarcia k. U podnóża równi znajduje się ciało o masie m któremu nadano prędkość początkową V wzdłuż równi. obliczyć strate energii do chwili zatrzymania.

2.kulka o masie m zawieszona na nici o długości l i odchylona od pionu o kąt alpha =60 stopni. obliczyć przyspieszenie w funkcji kąta oraz naciąg nici w najniższym położeniu.

3.2 kulki o masach m1 i m2 zawieszone są na niciach o długości l. Kulke m1 odchylono o kąt 90 stopni i puszczono. po zderzeniu sprężystym uniosły się na tą samą wysokość h. Obliczyć stosunek mas.


4.Gruby pręt o masie m długości l, Io=1/12ml^2 zawieszona w punkcie A, w odległości 1/5l od brzegu. Obliczyć okres drgań tłumionych jeżeli logarytmiczny dekrement tłumienia wynosi 0,5

Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=132650


Temat: kulki i resory
" />prosze o pomoc w roziwazaniu tych dwoch, a wlasciwie jednego zadania i sprawdzenie drugiego...

1) Dwie jednakowe metalowe kulki umocowane są na niciach o długości l (1) = 3,98 m i l (2) = 8,95 m jak na rysunku. Kulkę na dłuższej nici odchylono o niewielki kąt i puszczono. Ile zderzeń kulek nastąpi po czasie Δt = 10 s, jeżeli są to zderzenia sprężyste?

2) Samochód o masie nadwozia m = 750 kg, mający n = 4 resory o współczynniku sprążystości k = 1000 N/m każdy, jedzie po drodze o długości l = 6 m niedokładnie spojonych, tak że na kazdym łączeniu następuje mały impuls siły na koła. Przy jakiej prędkości nadwozie moze wpaść w rezonans?

zadanie 1 nie za bardzo wiem co zrobic, a drugie rozwiazalem tak:

V = l/t
k(w) - wypadkowy wspolczynnik sprezystosci = k/4 czy 4k
przyjalem ze k(w) = k/4 , za t podstawilem T i wyszlo mi:


gdzie jest błąd, bo wynik mi się nie zgadza z tym, ktory jest podany w odp.

prosze o sprawdzenie i pomoc do zad.1, bede ogromnie wdzieczny za wszelkie wskazowki


Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=88272